Exclusiv persoane juridice!

Politica de confidentialitate

Protecția datelor cu caracter personal

 S.C. CRESSENT IMPORT EXPORT SRL cu sediul în Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu nr. 163, Maramureș, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J24/2656/1994 având cod unic de înregistrare RO 6791729  numită în cele ce urmează CRESSENT, prin intermediul prezentului site poate solicita informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a-l contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale: nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail.

CRESSENT va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 506/17.11.2004 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

CRESSENT s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor.

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea de către instituțiile europene a datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul 2016/679  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Deși puteți naviga pe site-ul nostru fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă furniza serviciile electronice pe care le solicitați. Când sunt solicitate astfel de informații ele se prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

Vă oferim informații despre cum vă vor fi utilizate datele în declarația noastră de confidențialitate:

 • pentru fiecare serviciu electronic specific, există un operator care stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și care asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii de protecție a vieții private
 • în cadrul societăţii, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin .

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe portalul CRESSENT este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre CUMPĂRĂTORI, pe de o parte, și CRESSENT, pe de altă parte.

CRESSENT oferă sau va oferi 3 tipuri de servicii electronice:

 1. servicii de informare prin care potenţialii cumpărători pot consulta informații ușor și eficient; aceste servicii sporesc gradul de transparență și înțelegere a produselor CRESSENT
 2. servicii de comunicare interactivă care permit ameliorarea contactului cu partenerii și facilitează transmiterea informaţiilor și mecanismele de feedback, astfel încât aceștia să poată cunoaşte mai bine produsele CRESSENT
 3. servicii de tranzacționare care oferă acces la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu la achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informațiile care figurează într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație de confidențialitate specifică conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de CRESSENT pentru a colecta date cu caracter personal (numai în măsura în care colectarea este necesară pentru un scop precis); informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare
 • cui se divulgă informațiile – CRESSENT divulgă informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. CRESSENT nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing direct
 • cum puteți accesa, verifica și, dacă este necesar, corecta datele dumneavoastră cu caracter personal – în calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care informațiile sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când informațiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul irevocabil
 • cât timp vă sunt păstrate datele – CRESSENT păstrează datele doar până la îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja datele împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat
 • pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteți

Pe numeroase pagini de pe portalul CRESSENT există un buton de contact prin care puteți trimite e-mailuri și care vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o anumită căsuță poștală electronică funcțională.

Când trimiteți mesajul, destinatarul colectează doar datele cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu.

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați.